Kontaktujte nás: 724 124 834 | jogaliberec@seznam.cz

JÓGA ZDRAVÍ

"Tělo je chrám duše, naslouchejme mu, uslyšíme ji ...."

O józe

Jóga je mnohatisíciletý systém cvičení sestávající ztělesných cvičení, regulovaného dýchání, mentálních cvičení na koncentraci a upevnění nervové soustavy. Dělí se na dva hlavní směry – hatha jógu a mentální jógu.

Proč jóga dnes a tady? Žijeme v tzv. moderním světě, plném techniky a moderních „vymožeností“. Technika změnila život člověka po praktické stránce, nemusíme se toliko tělesně dřít, máme internet, či mobil, celý svět blízko na první pohled. Ale! Jsme o to více zdraví? Cítíme se o to více šťastní, spokojení a naplnění? Ve velké většině ne. Něco nám chybí. Ani nevíme kolikrát co. Jóga nám může pomoci dobrat se ke zdraví, spokojenosti a štěstí. Obohatí náš život o duchovní rozměr, který nám v západní civilizaci chybí. Dokážeme s její pomocí odolat tlaku doby, vyrovnat se do rovnováhy tělesné i duševní.

Hatha-jóga

Hatha jóga sestává z tělesných cvičení zaměřených hlavně na protažení a pročištění těla, regulované dýchání posílující zdravotní účinky a na relaxaci. Zahrnuje také zdravotně-hygienické zásady pro život a filozofický náhled. Systém hatha-jógy dělíme na 4 skupiny – statické cvičení (ásany, mudry), regulované dýchání (pranajáma), dynamické cvičení (dandali, bandhy, bhastriky, krije) a zdravotně-hygienická pravidla.

Cvičení hatha-jogy udržuje pružné tělo, krevní oběh, nervovou soustavu, harmonizuje vnitřní orgány, upravuje různé tělesné symptomy, udržuje mladistvý vzhled, odstrańuje stres a zvyšuje odolnost organizmu.

Mně se líbí hlavně to, že při procvičování těla nejenom procvičíme samotné tělo, ale i mysl. Nejenom protáhneme pohybový systém a vnitřní orgány, ale i můžeme zjistit skutečnou psychosomatickou příčinu. Nabádám ale, nepodlehnout příliš východnímu způsobu myšlení, my jsme se narodili sem, do Evropy a vyberme si z celého systému to, co je vhodné pro naši kulturu. Cílem je radostný život, prostředkem jóga.

Hormonální jóga

Hormonální sytém těla funguje tak, že cca do 30-ti let se dělají hormony tzv. do zásoby. Pak, do cca 45 let, se hladina hormonů ustálí a nezvyšuje ani nesnižuje. Potom, kolem 50 let, prudce klesne, což nese s sebou různé důsledky. Je proto dobré, když děláme něco, co nám přirozeně a plynule hormony doplňuje, či kompenzuje jejich nevytváření se tak, aby tělo fungovalo a my jsme měli libý pocit i bez „adrenalinových“aktivit, ty totiž devastují ostatní části těla.

Cvičení je vhodné zejména pro ženy ve zralejším věku, v přechodu a blížícím se přechodu, ale vynikající účinky má i pro mladé ženy, které mají problémy s menstruací, otěhotněním, nebo jiný symptom jako například akné, vypadávání vlasů, lámavé nehty a pod.

Jedná se o jednoduché cviky, při kterých se tělo protáhne a procvičí a speciálním dýcháním se aktivují všechny hlavní žlázy s vnitřní sekrecí. Nechybí ani závěrečná harmonizace a relaxace.

Pravidelné cvičení pak pomáhá přirozeným způsobem obnovit primární funkci celého hormonálního sytému a zbavuje tělo toxinů, či stresu. Když začnete pravidelně cvičit, provedete vysloveně restart hormonálního systému.

Můj osobní příběh je živým důkazem funkčnosti cvičení.    

 Učení Yogi Bhajana

Yogi Bhajan byl Ind, kterého životní situace přiměla vystěhovat se do Ameriky a tam se „nějak“ uživit. Sebe i početnou rodinu. Rozhodl se dělat to jediné, co uměl, učit způsob jógy, který byl předáván v jeho rodině z generace na generace, z pokolení na pokolení, pouze ústně a pouze Indům. Bylo to v té době dost nevídané, rozhodl se odtajnit různé techniky do té doby pro západní civilizaci nepoznané. K tajnosti byl a je pádný důvod, důvod bezpečnosti při provádění, aby si praktikující neublížil.

O Jogi Bhajanovi bylo, je a bude napsáno spoustu knih, je natočeno hodně videí i lekcí ke stažení. Hlavně v angličtině. Zvídavý čtenář si jistě sám najde více relevantních zdrojů a udělá si obrázek sám.

Pro mě jsou nejvíce cenná dvě jeho tvrzení. První, že manželství je nejvyšší formou jógy, a druhá, že stačí se správným směrem pouze poctivě naklonit a vesmír udělá vše, aby nám bylo účinně pomoženo. Až ucítíme Vděčnost až do morku kostí. Dodávám já. Z jeho učení používám především mantry a celestiální komunikace.

Daoská jóga

Říká se jí také „čínská“ jóga. Jde o komplex cvičení protahující svaly a šlachy, zpružňující páteř, procvičující klouby, udržující v nich mazivo a mládí. Vychází hlavně z napodobování pohybů zvířat, i názvy jednotlivých komplexů jsou podle velmi často podle zvířat. Byla a je mi předávána Elenou Tomilinou, ruskou léčitelkou. Nejčastěji používám prvky jednotlivých komplexů při individuálních hodinách, pro podporu léčebných účinků cvičení.

O zdraví
 
Zlepšení zraku
 
Klidný spánek
 
Dech, Pohyb, Myšlenka